26/10/2021 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Giang kỳ 1
長江其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 11:36

 

Nguyên tác

眾水會涪萬,
瞿塘爭一門。
朝宗人共挹,
盜賊爾誰尊。
孤石隱如馬,
高蘿垂飲猿。
歸心異波浪,
何事即飛翻。

Phiên âm

Chúng thuỷ hội Bồi, Vạn,
Cù Đường tranh nhất môn.
Triều tông nhân cộng ấp,
Đạo tặc nhĩ thuỳ tôn.
Cô thạch ẩn như mã,
Cao la thuỳ ẩm viên.
Qui tâm dị ba lãng,
Hà sự tức phi phiên.

Dịch nghĩa

Các sông gặp nhau ở Phù châu, Vạn châu,
Tới Cù Đường thì tranh nhau vào một cửa.
Con người cũng một lòng giữ lễ nghĩa như thế,
Đối với bọn giặc cướp mi lại trọng nó.
Đá tảng như ngựa núp,
Dây leo cao có khỉ thòng xuống uống nước.
Lòng ham về có thể hết sợ sóng,
Việc gì mà phải ngại ngần.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bồi, Vạn các sông tụ,
Cù Đường hợp một dòng.
Người cũng cùng một lẽ,
Giặc cướp mi bao dong.
Đá tảng ngựa núp dưới.
Khỉ uống, dây buông thòng.
Ham về mặc sóng cả,
Cớ gì mà ngại ngùng.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trường Giang kỳ 1