01/12/2021 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung cận hoa
宮槿花

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:56

 

Nguyên tác

穠英蓓蕾玉墀邊,
長立紆朱侍御前。
素質無香誰與妒,
紅顏不婿更堪憐。
春花謝盡單成佛,
色相移來本自禪。
不是四時誇貴顯,
丹心照向日中天。

Phiên âm

Nùng anh bội lỗi ngọc trì biên,
Trường đắc vu chu thị ngự tiền.
Tố chất vô hương thuỳ dữ đố,
Hồng nhan bất mị cánh kham liên.
Xuân hoa tạ tận đan thành Phật,
Sắc tướng di lai bản tự thiền.
Bất thị tứ thời khoa quý hiển,
Đan tâm chiếu hướng nhật trung thiên.

Dịch nghĩa

Hoa, nụ xum xuê nở bên thềm ngọc
Kết thành màu đỏ chầu trước ngự tiền
Bản chất không hương ai mà ghen ghét
Má hồng ở vậy lại càng đáng thương
Hoa xuân tàn hết, riêng mình thành Bụt
Sắc tướng đưa tới, vốn tự cõi thiền
Không phải bốn mùa đều khoe hiển quý
Lòng son rọi về vầng nhật giữa trời

Bản dịch của Hải Như

Bệ rồng hoa chúm chím kia,
Được mang sắc đỏ đứng kề quân vương.
Chẳng ai ghen, bởi thua hương,
Má hồng chân chất càng thương mặn nồng.
Hoa xuân rụng hết, mình không,
Sắc hương vốn sẵn từ trong cảnh chùa,
Bốn mùa hoa dám đem phô,
Lòng son có mặt trời trưa tỏ rồi.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 373

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cung cận hoa