05/02/2023 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền am tự cựu
禪庵寺舊

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2012 07:58

 

Nguyên tác

幾度相依對影三,
今霄敘舊向松庵。
玄關著眼新金璧,
友錔論心老蔚藍。
何主何賓鋪拱北,
是空是色述和南。
机相投處知相契,
莫羨青蓮秉燭談。

Phiên âm

Kỷ độ tương y đối ảnh tam[1],
Kim tiêu tự cựu hướng tùng am[2].
Huyền quan[3] trước nhãn tân kim bích,
Hữu thạp luận tâm lão uý lam.
Hà chủ hà tân phô củng bắc[4],
Thị không thị sắc thuật hoà nam[5].
[6] tương đầu xứ tri tương khế,
Mạc tiện Thanh Liên[7] bỉnh chúc đàm.

Dịch nghĩa

Mấy phen nương vào nhau, đối bóng nữa là ba
Hôm nay đi tới am thông, giãi bày tình cũ
Đảo mắt trước cửa huyền, thấy vẻ vàng ngọc mới mẻ
Giãi tỏ tấm lòng bên giường bạn, thật đậm nồng
Nào chủ nào khách, bày ngôi “củng bắc”
Này không này sắc, nói nghĩa “hoà nam”
Cơ duyên gặp nhau, biết là phù hợp
Bàn chuyện cầm đuốc, chớ khen Thanh Liên

Bản dịch của Đào Phương Bình

Ba bóng nương nhau đã mấy năm
Giãi bày tình cũ trước tùng am
Cửa huyền chói lọi đôi con mắt
Giường bạn nồng nàn một trái tim
Nào chủ nào tân ngôi "củng bắc"
Này không này sắc nghĩa "hoà nam"
Cơ duyên hội hợp cùng nhau nhỉ
Đâu nhỉ Thanh Liên có đuốc cầm

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 16
[1] Câu này xuất phát từ bài Nguyệt hạ độc chước của Lý Bạch (Đối ảnh thành tam nhân - Đối bóng thành ba người).
[2] Am có trồng cây thông, chỉ nhà chùa.
[3] Cửa huyền, chỉ cửa ngõ nhập đạo, ở đây có ý chỉ ngôi chùa.
[4] Chầu về hướng bắc, vì phương bắc là vị trí của sao Bắc Đẩu, hướng về sao Bắc Đẩu là ý tôn kính. Ở đây, chỉ sự sắp xếp chỗ ngồi giữa chủ (thầy tăng) và khách (tác giả).
[5] Chữ Phạn, nghĩa là chắp tay kính cẩn làm lễ. Người lễ mong được hai điều, một là khiến cho tâm mình nhập vào tâm Phật; hai là cầu cho tâm Phật nhập vào tâm mình. Hai tâm nhập lẫn nhau thì đạo được cảm thông. Trong thơ, dùng để chỉ sự lễ bái ở cửa Phật với tấm lòng thành.
[6] Ở đây là cơ duyên, trong đó cơ tức cơ hội, duyên là nhân duyên. Khi chúng sinh gặp cơ hội thì có thể tự sinh ra cái “duyên” tin ở Phật mà dễ đến với đạo.
[7] Tên hiệu của đại thi hào Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thiền am tự cựu