04/07/2020 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:14

 

- Hỏi chàng học sách Kinh thi,
Nghìn người đứng viết[1] chữ chi hỡi chàng?
- Anh đây đọc sách cửu chương,
Nghìn người đứng viết chữ “hương” rõ ràng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tác giả dùng lối chiết tự, tách chữ “hương” 香 thành ba bộ phận: thiên 千, nhân 人, viết 曰, nghĩa là nghìn người viết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi chàng học sách Kinh thi (III)