28/02/2021 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài tiền mua mía đánh khăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 16:28

 

Hoài tiền mua mía đánh khăng,
Để tiền mua thuốc nhuộm răng cho vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoài tiền mua mía đánh khăng