28/10/2020 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du
春遊

Tác giả: Lý Liêm - 李濂

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 06:36

 

Nguyên tác

太乙宮前柳色,
天清寺口鶯啼。
暖風吹面酒醒,
斜日穿花路迷。

Phiên âm

Thái Ất cung tiền liễu sắc,
Thiên Thanh tự khẩu oanh đề.
Noãn phong xuy diện tửu tỉnh,
Tà nhật xuyên hoa lộ mê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trước cung Thái Ất liễu xanh
Chùa Thiên Thanh có tiếng oanh gọi bầy
Mặt hong gió ấm hết say
Xuyên hoa trời chếch về tây, lạc đường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Liêm » Xuân du