28/05/2022 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Hộ bộ thượng thư Mẫn Chính hầu Lê Quang Định
哭戶部尚書敏政侯黎光定

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2018 18:13

 

Nguyên tác

嘉定親朋已半萎,
黎卿今又尾星騎。
褐裘已副臨棺禮,
泣雨還多舉衽悲。
公署風流懷士行,
御屏圖畫憶王維。
何堪賜弔煩中使,
無復明時疏十思。

Phiên âm

Gia Định thân bằng dĩ bán uỷ (uỳ),
Lê khanh kim hựu Vĩ tinh kỵ (kỳ).
Cát cừu dĩ phó lâm quan lễ,
Khấp vũ hoàn đa cử nhẫm bi.
Công thự phong lưu hoài sĩ hạnh,
Ngự bình đồ hoạ ức Vương Duy[1].
Hà kham tứ điếu phiền trung sứ,
Vô phục minh thời sớ thập tư (ti).

Dịch nghĩa

Bạn thân ở Gia Định đã một nửa héo lụi,
Lê khanh nay lại cưỡi sao Vĩ mà đi.
Cởi áo cừu đã làm lễ nhập quan,
Vẫn còn khóc như mưa phải nâng vạt áo lau.
Nơi công thự phong lưu mang đức hạnh kẻ sĩ,
Tranh vẽ trên ngự bình nhớ Vương Duy.
Sao kham nổi chuyệ phiền trung sứ vâng lệnh vua đến điếu,
Không còn có buổi dâng sớ về mười điều suy nghĩ nữa.

Bản dịch của Hoài Anh

Bạn thân Gia Định được bao?
Lê khanh nay lại cưỡi sao về trời.
Lễ nhập quan đã cử rồi,
Còn nâng vạt áo lau chùi lệ mưa.
Phong lưu sĩ hạnh có thừa,
Nhìn ngự bình ngỡ hoạ đồ chàng Vương.
Nỡ phiền trung sứ điếu tang,
Còn đâu dâng sớ nhà vàng “thập tư”.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Nguyên chú: Lê trước đây từng vâng mệnh vẽ bình phong dâng lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Khốc Hộ bộ thượng thư Mẫn Chính hầu Lê Quang Định