19/10/2021 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn xe chỉ uốn câu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:31

 

Ngồi buồn xe chỉ uốn câu,
Chỉ xe chưa đặng, cá lần ra khơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngồi buồn xe chỉ uốn câu