14/06/2021 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấp tang 4
隰桑 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2016 17:09

 

Nguyên tác

心乎愛矣,
遐不謂矣?
中心藏之,
何日忘之!

Phiên âm

Tâm hồ ái hĩ,
Hà bất vị hĩ?
Trung tâm tàng chi,
Hà nhật vong chi?

Dịch nghĩa

Lòng đã yêu quý người quân tử,
Mà sao lại chẳng thốt ra cho người biết?
Lại cứ giấu mãi trong lòng,
Thì biết ngày nào mới quên được!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lòng đà yêu quý người rồi
Mà sao lại chẳng thốt lời cho hay?
Trong lòng cứ giấu thế này
Làm sao mà biết được ngày nào quên?
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

Nói lòng ta thành thật yêu quý người quân tử. Nhưng đã gặp người quân tử rồi thì sao lại chẳng tỏ cho người biết mà lại chỉ ôm ấp giấu kín trong lòng để khiến một ngày nào sẽ quên đi chăng?

Sở từ có câu “Tư công tử hề, vị cảm ngôn” (Nhớ mong công tử mà chưa dám nói ra). Ý tứ của lời này cũng giống như đoạn này. Niềm yêu kính đã nảy chồi lên gốc ăn sâu ở trong lòng, cho nên nó phát lộ từ từ chậm chậm để tồn tại mãi lâu dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thấp tang 4