25/06/2024 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thôi bát trượng thuỷ đình
過崔八丈水亭

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/02/2008 05:30

 

Nguyên tác

高閣橫秀氣,
清幽並在君。
簷飛宛溪水,
窗落敬亭雲。
猿嘯風中斷,
漁歌月裏聞。
閑隨白鷗去,
沙上自為群。

Phiên âm

Cao các hoành tú khí,
Thanh u tịnh tại quân.
Thiềm phi Uyển khê thuỷ,
Song lạc Kính đình vân.
Viên khiếu phong trung đoạn,
Ngư ca nguyệt lý văn.
Nhàn tuỳ bạch âu khứ,
Sa thượng tự vi quần.

Dịch nghĩa

Nhà lầu cao đẹp hoành tráng
Thanh tịnh và u nhàn tất cả là nhờ bàn tay của cụ
Nước suối Uyển như bay trước thềm
Qua cửa sổ thấy mây thấp trên núi Kính Đình
Tiếng vượn hú vừa dứt trong gió
Lại nghe tiếng bác chài hát trong ánh trăng
Cứ cất bước nhàn tản theo đàn chim âu
Rốt cuộc quây quần với nhau trên bãi cát

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gác cao giữa cảnh đẹp,
Nhờ bác càng thanh u.
Bên thềm, khe Uyển chảy,
Ô cửa mây núi lùa.
Vượn hú hoài trong gió,
Dưới trăng tiếng chài ca.
Rong chơi cùng âu trắng,
Họp đàn giữa cát pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Quá Thôi bát trượng thuỷ đình