03/12/2022 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ tình Sầm Nưa

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/06/2009 12:41

 

Tặng Bua-Kết.

Ngả nghiêng trăng
Pu Luông chuếnh choáng
Chợ tình Sầm Nưa
Tung tẩy tiếng gà khuya.

Chơi vơi Lăm–Vông
Trăng oà khát nước
Ai vắt khèn muộn
Võng lều sương đọng giọt…
Môi mềm queo xoắn lá khèn môi!...

Chợ tình Sầm Nưa
Lều cõng lều
Khèn cõng người
Yên ngựa cõng mo cơm nếp
Cột sạp ôm lưng người…
Chợ tình Sầm Nưa chống chênh!...
Ngựa thả rông khát cỏ?
Ai thả rông bát rượu?
Ai buộc chỉ nhầm cổ tay?

Để lắc lư núi
Bổ rạp rạ mùa
Đêm chợ tình Sầm Nưa
Men rượu, men trăng chuối muối
Xâu thịt treo vào áo cưới…
Chợ tình đêm Sầm Nưa
Trăng rắc bạc
Để ai chọn về với ai…
PSay XaNaRam, 1/12/1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Chợ tình Sầm Nưa