26/03/2023 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)
無題

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:37

 

Nguyên tác

縹若蛛絲碧漢侵,
輕於蟬蛻掛幽林。
一從天外涼風起,
誰識無心更有心。

Phiên âm

Phiêu nhược thù ti Bích Hán xâm,
Khinh ư thuyền thuế quải u lâm.
Nhất tòng thiên ngoại lương phong khởi,
Thuỳ thức vô tâm cánh hữu tâm.

Dịch nghĩa

Thăm thẳm xa vời như tơ nhện trên sông Thiên Hà,
Nhẹ bồng như xác con ve treo ở rừng tối.
Khi ngoài trời nổi lên cơn gió mát,
Ai biết rằng vô tâm nhưng lại có ý.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mảnh tựa nhện tơ giăng Bích Hán,
Nhẹ hơn ve xác trút sơn lâm.
Một cơn gió mát bên trời nổi,
Ai biết vô tâm lại có tâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Vô đề (I)