11/06/2023 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức phu nhân
息夫人

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:44

 

Nguyên tác

莫以今時寵,
能忘舊日恩。
看花滿眼淚,
不共楚王言。

Phiên âm

Mạc dĩ kim thời sủng,
Năng vong cựu nhật ân.
Khán hoa mãn nhãn lệ,
Bất cộng Sở vương ngôn.

Dịch nghĩa

Đâu phải vì sự sủng ái bây giờ
Mà có thể quên được ân tình ngày xưa.
Ngắm hoa mà lệ chứa chan đôi mắt,
Không nói một lời nào với vua nước Sở.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Dẫu ngày nay sủng ái
Ơn xưa há dễ quên
Ngắm hoa đôi mắt lệ
Vua nài vẫn lặng yên.
Tức phu nhân, còn gọi là Đào Hoa phu nhân, vốn là vợ của vua nước Tức (một nước nhỏ thời Xuân Thu). Năm 680 tr.CN vua Sở diệt nước Tức, chiếm đoạt Tức phu nhân. Nàng tuy bị buộc phải lấy vua Sở sinh 2 con nhưng trọn đời không nói một lời nào với vua Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tức phu nhân