22/10/2021 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lưu Xoa
贈劉叉

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/11/2016 22:46

 

Nguyên tác

自君離海上,
垂釣更何人。
獨臥空堂雨,
閑行九陌塵。
避時曾變姓,
救難似嫌身。
何處相期宿,
咸陽酒肆春。

Phiên âm

Tự quân ly hải thượng,
Thuỷ điếu cánh hà nhân?
Độc ngoạ không đường vũ,
Nhàn hành cửu mạch trần.
Tị thời tằng biến tính,
Cứu nạn tự hiềm thân.
Hà xứ tương kỳ túc.
Hàm Dương[1] tửu tứ xuân?

Dịch nghĩa

Từ khi ông rời vùng biển,
Còn ai là người thả câu nữa?
Nằm một mình trong nhà trống nghe mưa rơi,
Khi rảnh lang thang trên chín con đường.
Tránh thời thế đã thay tên đổi họ,
Cứu người chẳng nghĩ tới thân mình.
Sắp tới chúng ta hẹn nhau ở đâu,
Mùa xuân ở một quán rượu trong cổ thành Hàm Dương?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi ông rời xa vùng biển
Ai thả câu còn đến xứ này?
Một mình nằm ngắm mưa bay
Khi nhàn bước dạo đó đây chín đường
Chán thời thế tên thường thay đổi
Đã cứu ai không đoái thân mình
Về đâu hẹn tới chương trình
Ngày xuân quán rượu cổ thành Hàm Dương?
Lưu Xoa quê Hà Sóc (nay trong tỉnh Sơn Đông), có tài nhưng ở ẩn, thi nhân thời Trung Đường, để lại 26 bài thơ.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Cố đô nhà Tần, đã bị Sở Bá Vương Hạng Vũ đốt cháy khi chiếm được thành này, cố chỉ nay trong huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Tặng Lưu Xoa