20/08/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ bản xã Đào cử nhân
賀本社陶舉人

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 21:15

 

Nguyên tác

吾鄉文運日方亨,
有志應知事更成。
久矣青錢推月旦,
果然平地奮雷聲。
堂兄絳帳添春意,
庚友班庭顯令名。
茂悅情於枌梓重,
兒曹頓挫亦分榮。

Phiên âm

Ngô hương văn vận nhật phương hanh,
Hữu chí ưng tri sự cánh thành.
Cửu hỹ thanh tiền thôi nguyệt đán,
Quả nhiên bình địa phấn lôi thanh.
Đường huynh giáng trướng thiêm xuân ý,
Canh hữu ban đình hiển lệnh danh.
Mậu duyệt tình ư phần tử[1] trọng,
Nhi tào đốn toả diệc phân vinh.

Dịch nghĩa

Văn vận làng ta mỗi ngày một thịnh
Nên biết rằng có chí thì việc ắt thành
Từ xưa ông đã nổi tiếng là người văn chương đẽo gọt
Quả nhiên đất bằng dậy lên tiếng sấm
Nơi giảng đường của người anh thêm vẻ xuân
Giữa các bạn đồng tuổi ông là người nổi danh
Trong niềm vui con người, tình quê hương là hơn cả
Bọn đàn em kém cỏi cũng lây phần vinh hiển

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh, Nguyễn Thị Oanh

Làng ta văn vận ngày thêm thịnh
Có chí rồi ra sự ắt thành
Tài giỏi văn chương xưa dậy tiếng
Quả nhiên sấm động giữa trời xanh
Trường anh trò giỏi thêm xuân ý
Bạn học mừng ông nổi đại danh
Sâu lắng trong tâm tình cố quận
Đàn em kém cỏi cũng chia vinh
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Phần là cây bưởi, tử là cây thị. Cây bưởi và cây thị hay trồng ở thôn quê, nên người ta hay gọi thôn quê hay quê hương là phần tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ bản xã Đào cử nhân