28/11/2022 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc thính biên hồng
賦得聽邊鴻

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 16:53

 

Nguyên tác

驚風吹起塞鴻群,
半拂平沙半入雲。
為問昭君月下聽,
何如蘇武雪中聞。

Phiên âm

Kinh phong xuy khởi tái hồng quần,
Bán nhập bình sa bán nhập vân.
Vị vấn Chiêu Quân[1] nguyệt hạ thính?
Hà như Tô Vũ[2] tuyết trung văn?

Dịch nghĩa

Cơn gió dữ thổi bạt đàn chim hồng ngoài ải
Một nửa sà xuống bãi cát bằng, một nửa vào mây
Hỏi thử Chiêu Quân nghe thấy gì dưới trăng?
Và Tô Vũ nghe ra sao ở trong xứ tuyết?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chim hồng, gió dữ thổi tan bày,
Nửa sa bãi cát nửa vô mây.
Dưới nguyệt, nàng Chiêu nghe được nỗi?
Trong tuyết, chàng Tô lắng gì đây?
[1] Cung nhân triều Hán, có sắc đẹp chim sa “lạc nhạn”, tên là Vương Tường nên cũng gọi là Vương Chiêu Quân. Do bị Hung Nô uy hiếp nên vua Hán phải đem gả Chiêu Quân cho vua Hung Nô.
[2] Là Trung Lang tướng đời Hán Vũ Đế, tên thật là Tô Tử Khanh, đi sứ sang Hung Nô, do làm phật ý vua Hung Nô là Thiền Vu, nên bắt giữ lưu đày chăn dê trong tuyết lạnh xứ bắc suốt 19 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phú đắc thính biên hồng