13/08/2020 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 06

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2018 20:29

 

Phiên âm

Bắc vọng Hành Dương[1] nhạn,
Nam lai đãi nguyệt lâu.
Thuỷ trường thân hữu niệm,
Sơn trọng cố hương sầu.
Lạc lạc phong trần nhật,
Tiêu tiêu thảo mộc thu.
U nhân ưng tiếu ngã,
Tiếu ngã vị hồi đầu.

Dịch nghĩa

Bắc vọng nhạn Hành Dương,
Nam tới lầu đợi trăng.
Nước dài nỗi nhớ bạn thân,
Núi nặng sầu cố hương.
Ngày tháng phong trần lạc lõng,
Xạc xào cây cỏ về thu.
Người ở ẩn đáng cười ta,
Cười ta chưa biết quay đầu.

Bản dịch của Hoài Anh

Bắc nhìn nhạn nẻo Hành Dương,
Nam lầu đãi nguyệt thời thường lên thăm.
Nước dài: nỗi nhớ xa xăm,
Sầu cố hương nặng mấy tầm non cao.
Phong trần cảnh đã lao đao,
Lại nghe cây cỏ xạc xào hơi thu.
Người ở ẩn cười ta ngu,
Cười ta mê mải vẫn chưa quay đầu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Tên một ngọn núi cao ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vì thế núi cao nên tục truyền rằng chim nhạn bay đến đó, không vượt qua được mà phải quay về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 06