22/06/2024 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệu Thôi Quốc Phụ thể kỳ 1
效崔國輔體其一

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 08:56

 

Nguyên tác

澹月照中庭,
海棠花自落。
獨立俯閑階,
風動鞦韆索。

Phiên âm

Đạm nguyệt chiếu trung đình,
Hải đường hoa tự lạc.
Độc lập phủ nhàn giai,
Phong động thu thiên tác.

Dịch nghĩa

Trăng mờ chiếu vào sân,
Hoa hải đường tự rụng.
Một mình đứng cúi đầu trên thềm vắng,
Gió thu thổi làm động dây treo xích đu.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Trăng mờ sân nhạt màu sương
Vườn khuya gió lạnh hải đường nhẹ rơi
Dây đu lay động không người
Bơ vơ hiên vắng lặng ngồi ngẩn ngơ
Thôi Quốc Phụ là nhà thơ lớn thời Thịnh Đường, để lại 41 bài thơ, quá nửa là thể ngũ ngôn tuyệt cú, phong cách rất độc đáo, trong thơ như có nhạc. Tác giả bắt chước phong cách đó làm 4 bài này với chủ đề là Khuê oán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Hiệu Thôi Quốc Phụ thể kỳ 1