19/05/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 7
前出塞其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:29

 

Nguyên tác

驅馬天雨雪,
軍行入高山。
徑危抱寒石,
指落層冰間。
已去漢月遠,
何時築城還?
浮雲暮南征,
可望不可攀。

Phiên âm

Khu mã thiên vũ tuyết,
Quân hành nhập cao sơn.
Kính nguy bão hàn thạch,
Chỉ lạc tằng băng gian.
Dĩ khứ Hán nguyệt viễn,
Hà thì trúc thành hoàn?
Phù vân mộ nam chinh,
Khả vọng bất khả phan.

Dịch nghĩa

Đuổi ngựa dưới trời bão tuyết,
Quân đi vào vùng núi cao.
Đường cheo leo bao tảng đá lạnh,
Ngón tay tê cóng dưới lớp băng.
Đã lâu ngày xa cách trăng Hán quê nhà,
Không biết đến lúc nào mới xây xong thành.
Mây chiều trôi về phương nam,
Chỉ có thể nhìn thấy được mà không níu lại được.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ruổi ngựa trời mưa tuyết,
Quân leo núi trập trùng.
Dốc dựng ôm đá lạnh,
Ngón rụng vào giá đông.
Xa trăng nhà lâu lắm,
Đắp thành bao giờ xong?
May chiều bay về nam,
Trông theo, khó gửi lòng.
(Năm 752)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 7