20/10/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 03
正冊題詠之三

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 02:08

 

Nguyên tác

才自精明志自高,
生于末世運偏消;
清明涕送江邊望,
千里東風一夢遙。

Phiên âm

Tài tự tinh minh chí tự cao,
Sinh vu mạt thế vận thiên tiêu;
Thanh minh di tống giang biên vọng,
Thiên lý đông phong nhất mộng dao.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chí cao tài giỏi có ai bì,
Gặp lúc nhà suy, vận cũng suy,
Nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc.
Gió đông nghìn dặm mộng xa đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 03