14/08/2022 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 057 (Nô lệ của em, nên anh chăm sóc)
Sonnet 057 (Being your slave what should I do but tend)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/08/2021 17:03

 

Nguyên tác

Being your slave what should I do but tend
Upon the hours, and times of your desire?
I have no precious time at all to spend;
Nor services to do, till you require.
Nor dare I chide the world without end hour,
Whilst I, my sovereign, watch the clock for you,
Nor think the bitterness of absence sour,
When you have bid your servant once adieu;
Nor dare I question with my jealous thought
Where you may be, or your affairs suppose,
But, like a sad slave, stay and think of nought
Save, where you are, how happy you make those.
So true a fool is love, that in your will,
Though you do anything, he thinks no ill.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nô lệ của em, nên anh chăm sóc
Trong những giờ, theo mong muốn của em?
Anh không có thời gian nào phù phiếm;
Chẳng việc chi, khi em có yêu cầu.
Không kêu ca thế giới này đoản hậu,
Anh, thuận theo, canh giờ giấc cho em,
Đừng nghĩ cho sự vắng mặt là nem,
Khi em trả kẻ hầu câu từ giã;
Không dám đặt điều ghen tuông chi cả
Em ở đâu, hoặc giả việc của em,
Nô lệ buồn, ở lại vô ích thêm
Hãy, ở đó, sao cho em hạnh phúc.
Kẻ ngốc là tình yêu, lòng em thúc,
Dẫu em làm gì, người ấy chẳng xấu đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 057 (Nô lệ của em, nên anh chăm sóc)