04/02/2023 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thức đêm

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/04/2008 23:47

 

Nằm bên nhau mà tình ký ức
Giường ngủ chung đêm thức một mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thức đêm