19/09/2021 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị nguyệt đạo bàng mai hoa
二月道傍梅花

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 20:25

 

Nguyên tác

臘底春前探物華,
一枝初發競相誇。
如今千樹離披後,
却愛遲開三兩花。

Phiên âm

Lạp để xuân tiền thám vật hoa,
Nhất chi sơ phát cạnh tương khoa.
Như kim thiên thụ ly phi hậu,
Tức ái trì khai tam lưỡng hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thăm hoa cuối chạp đầu xuân,
Tranh đua cùng nhánh nở bừng khoe khoang.
Ngàn cây nay đến mùa tàn,
Thích vài đoá chậm bên đàng toả hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Nhị nguyệt đạo bàng mai hoa