03/07/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh là người đẹp nhất

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2016 01:29

 

Ơi anh bộ đội
Cháu của Bá Hồ
Mũ gắn sao cờ
Anh, người đẹp nhất!
Tiến như cơn lốc
Đánh như chớp giật
Thắng như chẻ tre
Đâu anh tiến về
Đẩy tan bóng giặc
Anh đến vùng nào
Cả vùng ấy hát
Nguồn: Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Anh là người đẹp nhất