03/08/2021 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:44

 

Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ
Nghe thân phụ thì thất hẹn với hiền thê
Vì chưng anh mắc lấy đôi bề
Thiếp có thương thì ơn thiếp, thiếp có chê cũng bằng lòng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh không nghe thân phụ, sợ thất hiếu với thân phụ