01/12/2021 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 4
楊柳枝其四

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:10

 

Nguyên tác

金縷毿毿碧瓦溝,
六宮眉黛惹春愁。
晚來更帶龍池雨,
半拂闌幹半入樓。

Phiên âm

Kim lũ tam tam Bích Ngoã câu,
Lục cung mi đại nhạ xuân sầu.
Vãn lai cánh đới Long Trì vũ,
Bán phất lan can bán nhập lâu.

Dịch nghĩa

Tơ vàng rũ lơ thơ trên ngòi Bích Ngoã
Sáu cung tô điểm chân mày làm u sầu mùa xuân
Chiều đến mưa đổ xuống ao Long Trì
Nửa phơ phất ở hiên nhà, nửa bay vào trong lầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngòi Bích Ngõa liễu tơ vờn
Sáu cung trang điểm, đẹp hờn xuân xanh
Mưa chiều rả rích bên thành
Vô lầu một nửa, nửa hoành lan can.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Dương liễu chi kỳ 4