03/12/2021 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Gia Tắc
答嘉則

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 10:08

 

Nguyên tác

十年纔一問平安,
只尺渾如對面看。
舊日詩評雖有價,
近來公論孰登壇。
百年忽巳崦嵫暮,
一齒時崩苜蓿盤。
臘雪秋潮同馬日,
何人不道是金蘭。

Phiên âm

Thập niên tài nhất vấn bình an,
Chỉ xích hồn như đối diện khan.
Cựu nhật thi bình tuy hữu giá,
Cận lai công luận thục đăng đàn.
Bách niên hốt dĩ Yêm Tư[1] mộ,
Nhất xỉ thời băng mục túc bàn.
Lạp tuyết thu triều đồng mã nhật,
Hà nhân bất đạo thị kim lan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười năm hỏi chuyện bình an,
Mơ hồ đối diện tưởng đang mới vừa.
Bình thơ giá trị ngày xưa,
Mới đây công luận đã đưa lên đàn.
Trăm năm cũng đến tuổi tàn,
Răng đâu còn để nhai càng dưa rau.
Triều thu tuyết chạp bên nhau,
Song song hai ngựa khác nào kim lan.
Gia Tắc tức Thẩm Minh Thần 沈明臣, tự Gia Tắc, bạn của Từ Vị.

[1] Núi tại phía tây huyện Thiên Thuỷ 天水, tỉnh Cam Túc, truyền thuyết cho rằng mặt trời lặn vào núi đó mỗi ngày, ngụ ý chỉ tuổi già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Đáp Gia Tắc