29/01/2023 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt kỳ 3
西江月其三

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2007 20:21

 

Nguyên tác

照野彌彌淺浪,
橫空隱隱層霄。
障泥未解玉驄驕,
我欲醉眠芳草。

可惜一溪風月,
莫教踏碎璚瑤。
解鞍欹枕綠楊橋,
杜宇一聲春曉。

Phiên âm

Chiếu dã my my thiển lãng,
Hoành không ẩn ẩn tằng tiêu.
Chướng nê[1] vị giải ngọc thông kiêu,
Ngã dục tuý miên phương thảo.

Khả tích nhất khê phong nguyệt,
Mạc giao đạp toái quỳnh dao[2].
Giải yên y chẩm lục dương kiều,
Đỗ vũ nhất thanh xuân hiểu.

Dịch nghĩa

Trăng chiếu khắp nơi trên cỏ như lớp sóng,
Ngang trời thấp thoáng tầng mây.
Chắn bùn của ngựa ngọc vẫn chưa cởi,
Cỏ thơm khiến ta muốn say ngủ.

Đẹp thay một dòng suối đầy phong nguyệt,
Chớ để cho ai đạp vỡ ngọc quỳnh dao.
Cởi yên ngựa làm gối ở cầu có cây liễu dương,
Một tiếng cuốc kêu buổi sớm xuân.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ánh vàng như sóng đầy vơi,
Lớp mây thấp thoáng ngang trời nhẹ bay.
Chắn bùn chưa cởi ngựa hay,
Đương khi người lại muốn say cỏ mềm.

Đẹp thay một dải trăng êm,
Quỳnh dao ngọc ấy chớ đem phũ phàng.
Cởi yên làm gối cầu dương,
Đỗ quyên một tiếng sáng bừng trời xuân.
Bài này làm trong thời gian Tô Đông Pha bị biếm trích đi Hoàng Châu. Một đêm xuân cưỡi ngựa bên sông Kỳ Thuỷ 蕲水, gặp quán rượu uống say, theo trăng tới một cây cầu nhỏ, cởi yên ngựa làm gối nằm nghỉ, ngắm cảnh cho đến sáng.


[1] Cái chắn bùn ở dưới bụng ngựa. Câu này ý nói sắp phải lội qua dòng suối (vì thế phải cởi cái chắn bùn ra).
[2] Ngọc quỳnh dao, ở đây ẩn dụ cho ánh trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tây giang nguyệt kỳ 3