19/05/2024 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Long Hưng tự
宿龍興寺

Tác giả: Kỳ Vô Tiềm - 綦毋潛

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 22:25

 

Nguyên tác

香剎夜忘歸,
松青古殿扉。
燈明方丈室,
珠繫比丘衣。
白日傳心靜,
青蓮喻法微。
天花落不盡,
處處鳥銜飛。

Phiên âm

Hương sát dạ vong quy,
Tùng thanh cổ điện phi.
Đăng minh phương trượng thất,
Châu hệ tỷ khâu[1] y.
Bạch nhật truyền tâm tĩnh,
Thanh liên dụ pháp vi.
Thiên hoa lạc bất tận,
Xứ xứ điểu hàm phi.

Dịch nghĩa

Chùa thơm [nhang và hoa] quá nên đêm tới quên cả về
Ngoài cổng chùa cổ có hàng thông mát mẻ
Đèn trong phòng sư trụ trì thắp sáng
Các sư đeo tràng hạt bên ngoài y phục
Ánh đạo như mặt trời truyền cho người người tâm thanh tịnh
Bông sen xanh tượng trưng cho pháp Phật vi diệu
Hoa trời rơi không ngừng
Được chim từ mọi nơi bay tới ngậm bay đi

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ở chùa, đêm quên về
Điện cổ, thông êm hè
Đèn sáng phòng phương trượng
Châu ngời áo tăng ni
Trời tỏ - tâm thành đạo
Sen xanh - pháp diệu vi
Hoa trời rơi chẳng dứt
Chim ngậm, bay bốn bề
[1] Người đàn ông xuất gia đi tu, ta hay đọc là tỳ khưu hay tỳ kheo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Vô Tiềm » Túc Long Hưng tự