08/12/2022 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng ẩn giả bất ngộ
訪隱者不遇

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 05:05

 

Nguyên tác

落花流水認天台,
半醉閒吟獨自來。
惆悵仙翁何處去,
滿庭紅杏碧桃開。

Phiên âm

Lạc hoa lưu thuỷ nhận Thiên Thai,
Bán tuý nhàn ngâm độc tự lai.
Trù trướng tiên ông hà xứ khứ,
Mãn đình hồng hạnh bích đào khai.

Dịch nghĩa

Thấy hoa rơi nước chảy biết đây là Thiên Thai
Một mình say ngâm nhàn nhã, tự đến đây
Buồn ngao ngán vì tiên ông đi đâu vắng
Hồng hạnh, bích đào nở rợp sân trước

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoa rơi nước chảy chốn Thiên Thai
Say rượu ngâm thơ đến viếng ai
Buồn nhỉ, tiên ông đâu vắng bóng
Bích đào hồng hạnh ngập hiên mai
Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Phỏng ẩn giả bất ngộ