11/08/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối thoại thầm - Dấu chân tôi

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:53

 

Cứ nhìn dấu chân tôi thì biết
Đời còn nhiều lưu luyến bao nhiêu
Có lẽ bước cuối cùng giã biệt
Nào khác chi bước sớm, bước chiều?

Và lưu luyến quá chừng là bước chân trưa ấy
Đứng chờ em không đến quá lâu
Lâu đến nỗi những nhà Địa-Vật-Lý
Lẫn dấu chân tôi với vết rạn địa cầu!
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Đối thoại thầm - Dấu chân tôi