15/07/2020 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quay tơ phải giữ mối tơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2019 00:06

 

Quay tơ phải giữ mối tơ,
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối anh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Quay tơ phải giữ mối tơ