18/05/2024 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền gia
田家

Tác giả: Mâu Bảo Quyên - 繆寶娟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 09:41

 

Nguyên tác

數椽茅屋野人家,
落落疏籬一徑斜。
山雨欲來林鳥寂,
蜻蜓飛上水葓花。

Phiên âm

Sổ chuyên mao ốc dã nhân gia,
Lạc lạc sơ ly nhất kính tà.
Sơn vũ dục lai lâm điểu tịch,
Tinh đình phi thượng thuỷ hồng hoa[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tranh lợp sơ sài mấy nóc gia
Giậu lưa thưa thấp lối núi tà
Sắp đổ mưa rừng chim im tiếng
Mặt nước chuồn chuồn đáp xuống hoa
[1] Một loại hoa màu xanh mọc trên mặt nước, hơi giống lục bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mâu Bảo Quyên » Điền gia