28/05/2024 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3
絕句三首其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:16

 

Nguyên tác

無數春筍滿林生,
柴門密掩斷人行。
會須上番看成竹,
客至從嗔不出迎。

Phiên âm

Vô số xuân duẩn mãn lâm sinh,
Sài môn mật yểm đoạn nhân hành.
Hội tu thượng phiên khan thành trúc,
Khách chí tòng sân bất xuất nghinh.

Dịch nghĩa

Rất nhiều măng xuân trổ lên khắp rừng
Cổng cây đóng kín không cho người qua lại
Lần sau tới coi đã lớn thành trúc
Khách đến trúc nổi hờn không ra nghênh đón

Bản dịch của mailang

Măng hóa rừng xuân, tủa mởn mơn,
Ngõ tre rậm chắn, khách dừng chơn.
Thể đành đợi ngắm măng thành trúc,
Khách đến không ra, có ý hờn!
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3