16/07/2024 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chàng không nói gì hết

Tác giả: Maurice Carême

Nước: Bỉ
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2007 20:19

 

Bản dịch của Bàng Bá Lân

Chàng không nói gì hết!
Nàng, cũng vậy, cũng không.
Mắt kia đã nói hết
Còn nhiều hơn tiếng lòng.
Chàng chẳng làm gì hết!
Nàng, cũng vậy, cũng không.
Tình yêu đã làm hết
Còn hơn cả mộng lòng.
Chàng chẳng nghĩ gì hết!
Nàng, cũng vậy, cũng không.
Nhưng nghĩ chi cho mệt
Khi lòng đã tin lòng.
Chàng chẳng ước muốn gì.
Nàng, cũng vậy, cũng không.
Ước muốn mà làm chi?
Khi lòng đã trao lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maurice Carême » Chàng không nói gì hết