21/08/2022 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Kiều dạ bạc
楓橋夜泊

Tác giả: Tôn Hoa - 孫華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 21:09

 

Nguyên tác

畫船夜泊寒山寺,
不信江楓有客愁。
二八蛾眉雙鳳吹,
滿天明月按涼州。

Phiên âm

Hoạ thuyền dạ bạc Hàn Sơn tự,
Bất tín giang phong hữu khách sầu.
Nhị bát nga my song phụng[1] xuy,
Mãn thiên minh nguyệt án Lương Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chùa Hàn Sơn thuyền neo đêm nghỉ đỗ
Dưới hàng phong nào biết có khách sầu
Thổi tiêu phượng là mày ngài mười sáu
Trăng đầy trời như trong khúc Lương Châu
[1] Cây sáo có vẽ, khắc hình hai con chim phượng và hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Hoa » Phong Kiều dạ bạc