01/12/2022 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về mua lụa bọc trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 15:01

 

- Anh về mua lụa bọc trời,
Mua thuyền chở núi em thời theo ngay.
- Anh nỏ mua lụa mà mất nhiều tiền,
Anh sai người thổi gió mây lên che trời.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về mua lụa bọc trời