29/05/2024 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh giấc

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 11:48

 

Rực đỏ trần gian với tội tình
Nắng vàng chiếu nhẹ phía bình minh
Người mong tỉnh giấc, đen ngả nó
Kẻ nhớ say mê, tím lối mình
Đáp xuống, bay lên, đời trắng bạch
Ngã ngang, xóc tới, số hồng trinh
Là khi bỏ nụ xanh gian lận
Sắc tía yêu kiều toả bóng xinh.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tỉnh giấc