15/06/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người tù ở Chillon (06)
The Prisoner of Chillon (06)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2018 07:54

 

Nguyên tác

Lake Leman lies by Chillon’s walls:
A thousand feet in depth below
Its massy waters meet and flow;
Thus much the fathom-line was sent⁠
From Chillon’s snow-white battlement,
Which round about the wave inthralls:
A double dungeon wall and wave
Have made—and like a living grave.
Below the surface of the lake
The dark vault lies wherein we lay:
We heard it ripple night and day;
⁠Sounding o’er our heads it knocked;
And I have felt the winter’s spray
Wash through the bars when winds were high⁠
And wanton in the happy sky;
⁠And then the very rock hath rocked,
⁠And I have felt it shake, unshocked,
Because I could have smiled to see
The death that would have set me free.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Hồ Lê-man nằm bên cạnh Si-lông
Nước ào ạt vỗ chân tường vang dội
Ở nghìn bộ nơi chiều sâu phía dưới
Từ bờ luỹ Si-lông trắng một màu băng
Soi xuống tầng sâu thăm thẳm một đường
Mà sóng nước ở chung quanh giữ lại
Một nhà tù đôi, cả tường và sóng nữa
Như mộ sống ai xây bên dưới mặt hồ
Là mái nhà đen tối của chúng tôi
Suốt ngày đêm nghe ầm ào tiếng sóng
Nó gõ vào đầu chúng tôi vang vọng
Tôi cảm như những bọt sóng mùa đông
Khi gió trên cao gào réo khắp trời trong
Luồn qua những chấn song tù ngục
Và như vậy đá cũng lay chuyển nốt
Tôi cảm thấy đá rung rinh, không hoảng hốt
Bởi vì tôi rất có thể mỉm cười
Nhìn cái chết về giải phóng cho tôi
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Người tù ở Chillon (06)