23/06/2021 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu Trường Can khúc
小長干曲

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:25

 

Nguyên tác

郎採菱葉尖,
妾採荷葉圓。
石城愁日暮,
各自撥歸船。

Phiên âm

Lang thái lăng diệp tiêm,
Thiếp thái hà diệp viên.
Thạch Thành sầu nhật mộ,
Các tự bát quy thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng hái lá nhọn củ ấu
Thiếp nhặt lá sen tròn nghiêng
Trời chiều Thạch Thành buồn não
Mỗi người một nẻo quay thuyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Tiểu Trường Can khúc