24/01/2022 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập bất hài kỳ 09
十不諧其九

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 10:20

 

Nguyên tác

九不諧,九不諧,
生生拆散鳳鸞偕。
哎呀,鳳鸞偕,
怎安排?

Phiên âm

Cửu bất hài, cửu bất hài,
Sinh sinh sách tán phụng loan giai.
Ai nha, phụng loan giai,
Chẩm an bài?

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Chín than loan phượng chẳng gần
An bài mỗi góc một thân tủi lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Thập bất hài kỳ 09