03/10/2022 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu
送賈閣老出汝州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 11:21

 

Nguyên tác

西掖梧桐樹,
空留一院陰。
艱難歸故里,
去住損春心。
宮殿青門隔,
雲山紫邏深。
人生五馬貴,
莫受二毛侵。

Phiên âm

Tây dịch ngô đồng thụ,
Không lưu nhất viện âm.
Gian nan qui cố lý,
Khứ trụ tổn xuân tâm.
Cung điện Thanh Môn cách,
Vân sơn Tử La[1] thâm.
Nhân sinh ngũ mã[2] quý,
Mạc thụ nhị mao[3] xâm.

Dịch nghĩa

Cây ngô đồng ở phía hông phía tây của viện,
Mà không để lại tiếng cho một viện.
Gặp trắc trở thì quay về làng cũ,
Mà lúc rời nơi cư trú cũng làm đau tấm lòng son.
Nay xa cung vua với cửa nơi kinh đô,
Nhưng lại gần núi Tử La mây mù sâu thẳm.
Đời người có được năm ngựa là quý rồi,
Nhưng chớ để cho người hai thứ tóc lấn áp.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngô đồng bên hông tây,
Một tiếng chẳng để lại.
Trắc trở quay về quê,
Rời chỗ lòng tê tái.
Thanh Môn, xa kinh thành,
Tử La, um mây núi.
Đời người năm ngựa ham,
Chớ để hai tóc hại.
(Năm 758)

Nhữ Châu thuộc tỉnh Hà Nam.

[1] Núi thuộc Nhữ Châu. Cửu vực đồ: 九域圖 "Nãi vân Nhữ Châu hữu Tử La sơn" 乃雲汝州有紫邏山 (Theo mây Nhữ Châu có núi Tử La).
[2] Chỉ quan thái thú. Đời Hán, khi có lễ xe thường có 4 ngựa kéo, riêng xe thái thú đi có thêm một ngựa.
[3] Chỉ hai màu tóc, tóc hoa râm, sợi đen sợi trắng trên đầu, chỉ người già. Chữ từ Tả truyện 左傳: "Quân tử bất trùng thương, bất cầm nhị mao" 君 子不重傷,不禽二毛 (Bậc quân tử không lại gây hại, không bắt giữ người hai thứ tóc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu