20/09/2020 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách chí bộ cổ vận

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 09:58

 

Phiên âm

Sài phi (1) trấn nhật oanh lưu thuỷ,
Ngọc chỉ hoan phùng bất viễn lai.
Hi khách thước thanh thiên thu chuyển,
Nghinh nhân liễu nhân hướng đình khai.
Bích ngộ tỉnh dật thâm dầu hạt,
Hoàng cúc đàn doanh túc nhường phôi.
Hàn áo mạc đàm tang hải sư,
Tương quân đồng tận thử hương bôi.

Dịch nghĩa

Cửa sài suốt ngày nước chảy vòng quanh,
Vui mừng gặp được khách gót ngọc tới.
Chim khách dời cây hót vang,
Đón người, mắt liễu hướng về phía sân.
Giếng ngô nước đầy có thể lưu xe khách ở lại lâu,
Vò hoàng cúc đầy đủ cất rượu chưa lọc.
Ấm lạnh chớ bàn đến chuyện tang thương biến đổi,
Cùng bác cạn hết chén rượu này.

Bản dịch của Hoài Anh

Cửa sài, nước chảy quanh vòng,
Bác đến thăm, thật vô cùng hân hoan.
Dời cây, chim khách hót vang,
Đón người mắt liễu hướng sang phía đình.
Giếng ngô đầy nước sẵn dành,
Vò hoàng cúc đủ cất thành rượu ngon.
Kể chi biến đổi mất còn,
Cùng nhau hãy cạn chén son thoả tình.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Khách chí bộ cổ vận