27/07/2024 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi
藍橋驛見元九詩

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:15

 

Nguyên tác

藍橋春雪君歸日,
秦嶺秋風我去時。
每到驛亭先下馬,
循牆繞柱覓君詩。

Phiên âm

Lam Kiều xuân tuyết quân quy nhật,
Tần Lĩnh[1] thu phong ngã khứ thì.
Mỗi đáo dịch đình tiên hạ mã,
Tuần tường nhiễu trụ mịch quân thi.

Dịch nghĩa

Tuyết mùa xuân ở Lam Kiều, ngày bác trở về,
Gió thu trên ngọn Tần Lĩnh, buổi tôi ra đi.
Mỗi khi đến một trạm ngựa, trước tiên đều xuống ngựa,
Chạy khắp tường và quanh các cột để tìm thơ của bác.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân tuyết Lam Kiều thuở bác về,
Gió thu Tần Lĩnh buổi tôi đi.
Mỗi đến dịch đình đều xuống ngựa,
Lần quanh cột vách để tìm thơ.
Tác giả tự chú: “Giang Lăng quy thì phùng xuân tuyết” 江陵歸時逢春雪 (Từ Giang Lăng về gặp tuyết mùa xuân).

Lam Kiều là tên cầu bắc qua suối Lam khê, nay tại đông nam huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, tương truyền có động tiên nơi Bùi Hàng 裴航 gặp tiên nữ Vân Anh 雲英, tại đây có trạm dịch. Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của tác giả. Nguyên Chẩn được gọi về triều tháng giêng đầu xuân nhưng đến tháng 3 cùng năm bị đày đi Thông Châu, trong khi Bạch Cư Dị biếm xuống làm Giang Châu tư mã vào mùa thu, theo ngọn gió núi Tần Lĩnh lưu lạc xuống đất trích, một người tây quy về Trường An (Nguyên Chẩn). một người đông khứ xuống Giang Châu, Cửu Giang (Bạch Cư Dị), số phận giống nhau nhưng không gặp nhau.

[1] Tên núi, tức Tần Sơn hoặc Chung Nam sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi