05/12/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mộng
春夢

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 05:43

 

Nguyên tác

洞房昨夜春風起,
遙憶美人湘江水。
枕上片時春夢中,
行進江南數千里。

Phiên âm

Động phòng tạc dạ xuân phong khởi,
Dao ức mỹ nhân Tương giang thuỷ.
Trẩm thượng phiến thì xuân mộng trung,
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý.

Dịch nghĩa

Đêm qua trong động phòng gió xuân nổi lên,
Nhớ người đẹp nơi dòng sông Tương xa xôi.
Trong giấc mơ xuân chốc lát trên gối đầu,
Mà đã đi vài ngàn dặm đến Giang Nam.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gió xuân đêm trước vào phòng,
Mỹ nhân xa nhớ bên dòng Tương giang.
Mộng xuân một giấc mơ màng,
Giang Nam muôn dặm một đường ruổi mau.
(Năm 753)
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Xuân mộng