07/07/2022 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ngẫu tác
春日偶作

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2008 19:32

 

Nguyên tác

西園一曲艷陽歌,
擾擾車塵負薜蘿。
自欲放懷猶未得,
不知經世竟如何。
夜聞猛雨拌花盡,
寒戀重衾覺夢多。
釣渚別來應更好,
春風還為起微波。

Phiên âm

Tây viên nhất khúc diễm dương ca,
Nhiễu nhiễu xa trần phụ bệ la.
Tự dục phóng hoài do vị đắc,
Bất tri kinh thế cánh như hà.
Dạ văn mãnh vũ phan hoa tận,
Hàn luyến trùng khâm giác mộng đa.
Ðiếu chử biệt lai ưng cánh hảo,
Xuân phong hoàn vị khởi vi ba.

Dịch nghĩa

Vườn mé tây hát một bài ca diễm dương (mùa xuân)
Bụi đường xe chạy tung đầy bám vào bụi bệ la
Muốn tự ý phóng túng tuỳ hứng mà chưa được
Không biết được hết đời này rồi ra thế nào
Đêm nghe mưa rào rụng hết cả hoa
Trời lạnh nhớ đến mền ấm ngủ mơ nhiều
Bến câu lâu ngày chưa lại giờ chắc phải là nơi tốt
Gió xuân còn vì đó mà dợn sóng lăn tăn

Bản dịch của Lý Tứ

Tây viên văng vẳng khúc xuân ca
Xe cuốn bụi mờ phủ bệ la
Vẫn muốn thanh nhàn mà chửa được
Chưa tường thế sự sẽ kinh qua
Luyến lưu chăn ấm chờ cơn mộng
Ào ạt mưa đêm giật cánh hoa
Ly biệt, bến câu giờ hẳn đẹp
Gió xuân vẫn gợn sóng vì ta?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Xuân nhật ngẫu tác