10/08/2020 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đây mục hạ vô nhân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 22/01/2008 07:56

 

Anh đây mục hạ vô nhân[1],
Nghe em xuân sắc mười phân não nùng.
Xưa nay những gái má hồng,
Anh thề anh có thèm trông đâu nào.
Lấy em đi trước cho hào,
Dù ngắm, dù nguýt, dù sao mặc lòng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
[1] Dưới mắt không có người, ý nói không có ai ra gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đây mục hạ vô nhân