24/01/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông phỗng đá bài 1

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 08:33

 

Ông đứng làm chi đó hỡi ông?
Trơ trơ như đá, vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó,
Non nước đầy vơi có biết không[1]?
Tiêu đề có bản chép là Ông tượng sành đứng trên núi non bộ.

Tương truyền khi nhà thơ ngồi dạy học ở nhà Hoàng Cao Khải, một hôm dạo chơi ngoài vườn, thấy ông phỗng đá bên hòn non bộ, liền tức cảnh mà làm bài này.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
3. Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, NXB TPHCM tái bản, 1990
4. Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo, Nam Ký xuất bản, 1938
[1] Dị bản: Bể nước đầy vơi có biết không?
[1]

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ông phỗng đá bài 1