21/04/2024 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tứ ký Mộng Đắc, Lạc Thiên
春思寄夢得樂天

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:13

 

Nguyên tác

花滿中庭酒滿樽,
平明獨坐到黃昏。
春來詩思偏何處,
飛過函關入鼎門。

Phiên âm

Hoa mãn trung đình tửu mãn tôn,
Bình minh độc toạ đáo hoàng hôn.
Xuân lai thi tứ thiên hà xứ,
Phi quá Hàm Quan[1] nhập đỉnh môn[2].

Dịch nghĩa

Hoa nở khắp sân trước, rượu đầy chén,
Một mình ngồi từ sáng sớm đến chiều tối.
Chúa xuân đã tới, ban ý thơ tới những nơi nào?
Bay tới cửa ải Hàm Cốc và nhập vào đỉnh môn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu đầy ly, hoa đầy vườn nở
Một mình ngồi từ sáng đến chiều
Xuân về thi tứ nghiêng theo
Bay qua Hàm Cốc, sầu gieo bên người
[1] Ải Hàm Cốc, cửa ải quan trọng bảo vệ kinh thành Trường An, nơi Bạch Cư Dị tới chầu.
[2] Kinh đô Hàm Dương nhà Tần nơi có 9 đỉnh lớn. Lúc ấy Lưu Vũ Tích và Bạch Cư Dị đang trú tại Hàm Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Xuân tứ ký Mộng Đắc, Lạc Thiên