19/06/2021 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư - Chu trung tác
長相思-舟中作

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2014 02:24

 

Nguyên tác

好風浮,
晚雨收,
林葉陰陰映鷁舟,
斜陽明倚樓。

黯凝眸,
憶舊遊,
艇子扁舟來莫愁,
石城風浪秋。

Phiên âm

Hảo phong phù,
Vãn vũ thu,
Lâm diệp âm âm ánh nghịch chu,
Tà dương minh ỷ lâu.

Ảm ngưng mâu,
Ức cựu du,
Đĩnh tử biển chu lai Mạc Sầu[1],
Thạch Thành[2] phong lãng thu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mưa chiều tạnh
Gió hiu hiu
Rừng âm u in bóng thuyền câu
Tựa lầu trông nắng xế

Ngóng nhìn xa
Nhớ thuở nào
Thuyền đi tựa Mạc Sầu ẩn hiện
Thạnh Thành đã sang thu
[1] Tên một kỹ nữ ở Kim Lăng, tác giả ví với người yêu.
[2] Nay ở Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Trường tương tư - Chu trung tác